oktoober 2022

E 03.10
19:00
Hobuveski
Kant
E 03.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 04.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 04.10
19:00
Hobuveski
Kant
K 05.10
19:00
Hobuveski
Emigrandid
N 06.10
19:00
Hobuveski
Emigrandid
N 06.10
19:00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Osnap
R 07.10
17:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
KONTROLLETENDUS!
R 07.10
19:00
Võru kultuurimaja KANNEL
Osnap
L 08.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
ESIETENDUS!
E 10.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
E 10.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
K 12.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 12.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
N 13.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 13.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
R 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
R 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
L 15.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
L 15.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
L 15.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
E 17.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 18.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 19.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 20.10
19:00
Hobuveski
Kant
R 21.10
16:00
Salme kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
KONTROLLETENDUS!
R 21.10
19:00
Hobuveski
Kant
L 22.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
ESIETENDUS!
E 24.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
E 24.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 25.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 25.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
K 26.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
K 26.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
N 27.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 27.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
R 28.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
R 28.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 29.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
ESIETENDUS!
E 31.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
E 31.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk

november 2022

T 01.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
T 01.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
K 02.11
19:00
Hobuveski
Kant
K 02.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
K 02.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
N 03.11
19:00
Hobuveski
Kant
N 03.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
R 04.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
R 04.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 05.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 05.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
E 07.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
E 07.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 08.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
K 09.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
K 09.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
N 10.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
N 10.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
R 11.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
R 11.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 12.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
L 12.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 14.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 15.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 15.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 16.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
K 16.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 17.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 17.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
R 18.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 19.11
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
ESIETENDUS!
E 21.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
E 21.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 21.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 22.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
K 23.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
N 24.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
N 24.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 25.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
R 25.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 26.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 26.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
E 28.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
E 28.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 29.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
K 30.11
16:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
PANSO PÄEV

detsember 2022

N 01.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
N 01.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
29. septembri asendusetendus
R 02.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 02.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
L 03.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
L 03.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
E 05.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
E 05.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 06.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
T 06.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
K 07.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
K 07.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
N 08.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
N 08.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
R 09.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
R 09.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
R 09.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 10.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 10.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 10.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
E 12.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
E 12.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 13.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
T 13.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 13.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
K 14.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
K 14.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
N 15.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
N 15.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
R 16.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
R 16.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
E 19.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
E 19.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 20.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 20.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
K 21.12
19:00
Hobuveski
Kant
K 21.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
N 22.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
N 22.12
19:00
Hobuveski
Kant

jaanuar 2023

E 09.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
E 09.01
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 10.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 10.01
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
K 11.01
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
K 11.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 12.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
N 12.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 13.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
R 13.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
L 14.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
L 14.01
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 16.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
E 16.01
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
E 16.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 17.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
T 17.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 17.01
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 18.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
N 19.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
N 19.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
R 20.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
R 20.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
L 21.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
E 23.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
E 23.01
19:00
Teater Vanemuine, suur maja, Tartu
Osnap
T 24.01
19:00
Rakvere Teater
Osnap
T 24.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
K 25.01
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
K 25.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 26.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
N 26.01
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
R 27.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
VIIMASED ETENDUSED
L 28.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
VIIMASED ETENDUSED
E 30.01
19:00
Hobuveski
Kant
T 31.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 31.01
19:00
Hobuveski
Kant

veebruar 2023

K 01.02
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
N 02.02
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
N 02.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
R 03.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
R 03.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 04.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 04.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
T 07.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
K 08.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 09.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 11.02
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
ESIETENDUS!
K 15.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
K 15.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 16.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
N 16.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
R 17.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
R 17.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
L 18.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
E 20.02
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
E 20.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 21.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 21.02
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
K 22.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
N 23.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
N 23.02
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
L 25.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
L 25.02
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
E 27.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
T 28.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses