september 2021

R 24.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
1. märtsi ja 17. mai asendusetendus
L 25.09
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
L 25.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
L 25.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vihmausside elust
E 27.09
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
T 28.09
19:00
Hobuveski
Kant
T 28.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vihmausside elust
T 28.09
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
K 29.09
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
K 29.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vihmausside elust
K 29.09
19:00
Hobuveski
Kant
N 30.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
N 30.09
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
2. märtsi ja 18. mai asendusetendus

oktoober 2021

R 01.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
R 01.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
R 01.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
L 02.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
L 02.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
L 02.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
E 04.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
E 04.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
E 04.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 05.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 05.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 05.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
K 06.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
K 06.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
K 06.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
N 07.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
N 07.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
R 08.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
R 08.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
L 09.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
L 09.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
E 11.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
E 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 12.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 12.10
19:00
Toom-Kooli 9
Rogožin
VIIMANE ETENDUS
K 13.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Balti tragöödia
K 13.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
N 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 15.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Balti tragöödia
L 16.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Balti tragöödia
E 18.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
T 19.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
K 20.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
N 21.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Jäneseurg
R 22.10
16:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
KONTROLLETENDUS
L 23.10
18:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
ESIETENDUS
E 25.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 26.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
K 27.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
N 28.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
N 28.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
R 29.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
R 29.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
L 30.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu

november 2021

E 01.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 02.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
K 03.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
N 04.11
16:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
KONTROLLETENDUS
N 04.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
R 05.11
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
ESIETENDUS
L 06.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
E 08.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
E 08.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 09.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
T 09.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
K 10.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
K 10.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
N 11.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
N 11.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
R 12.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
R 12.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
L 13.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
L 13.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
E 15.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
E 15.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 16.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 16.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
K 17.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
K 17.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
N 18.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
R 19.11
17:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vabalt peetavate kanade munad
ESIMENE ETENDUS LINNATEATRIS
R 19.11
19:00
Hobuveski
Kant
L 20.11
17:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vabalt peetavate kanade munad
L 20.11
19:00
Hobuveski
Kant
L 20.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vihmausside elust
E 22.11
17:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vabalt peetavate kanade munad
E 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vihmausside elust
T 23.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
K 24.11
19:00
Hobuveski
Vanja
9. septembri asendusetendus
K 24.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
N 25.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 26.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
R 26.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
L 27.11
17:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Vabalt peetavate kanade munad
L 27.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
E 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
E 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed