October 2022

M 03.10
19:00
Hobuveski
Kant
M 03.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 04.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 04.10
19:00
Hobuveski
Kant
W 05.10
19:00
Hobuveski
Emigrandid
T 06.10
19:00
Hobuveski
Emigrandid
T 06.10
19:00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Osnap
F 07.10
17:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
KONTROLLETENDUS!
F 07.10
19:00
Võru kultuurimaja KANNEL
Osnap
S 08.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
ESIETENDUS!
M 10.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
M 10.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 11.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
W 12.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
W 12.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
T 13.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 13.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Kommuun
F 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
F 14.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
S 15.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
S 15.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
S 15.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
M 17.10
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 18.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
W 19.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 20.10
19:00
Hobuveski
Kant
F 21.10
16:00
Salme kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
KONTROLLETENDUS!
F 21.10
19:00
Hobuveski
Kant
S 22.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
ESIETENDUS!
M 24.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
M 24.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 25.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 25.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
W 26.10
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
W 26.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
T 27.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 27.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
F 28.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
F 28.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 29.10
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
ESIETENDUS!
M 31.10
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
M 31.10
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk

November 2022

T 01.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
T 01.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
W 02.11
19:00
Hobuveski
Kant
W 02.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
W 02.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 03.11
19:00
Hobuveski
Kant
T 03.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
F 04.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
F 04.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 05.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 05.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
M 07.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
M 07.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 08.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
W 09.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
W 09.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 10.11
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
T 10.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
F 11.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
F 11.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 12.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
S 12.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
M 14.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 15.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 15.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
W 16.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
W 16.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 17.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 17.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
F 18.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 19.11
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
ESIETENDUS!
M 21.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
M 21.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
M 21.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 22.11
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 22.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
W 23.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
T 24.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
T 24.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
F 25.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
F 25.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 26.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 26.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
M 28.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
M 28.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 29.11
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 29.11
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
W 30.11
16:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
PANSO PÄEV

December 2022

T 01.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
T 01.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
29. septembri asendusetendus
F 02.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
F 02.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
S 03.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
S 03.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
M 05.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
M 05.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 06.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
T 06.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
W 07.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Osnap
W 07.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Gorge Mastromase rituaalne tapmine
T 08.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Mineku eel
T 08.12
19:00
Hobuveski
Emigrandid
F 09.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
F 09.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
F 09.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 10.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 10.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 10.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
M 12.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
M 12.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 13.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
T 13.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 13.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
W 14.12
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
W 14.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 15.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 15.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
F 16.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
F 16.12
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
M 19.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
M 19.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 20.12
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 20.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
W 21.12
19:00
Hobuveski
Kant
W 21.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 22.12
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 22.12
19:00
Hobuveski
Kant

January 2023

M 09.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
M 09.01
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
T 10.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 10.01
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
W 11.01
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
W 11.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 12.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
T 12.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
F 13.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Põhjas
F 13.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Lapsed
S 14.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
S 14.01
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
M 16.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
M 16.01
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
M 16.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 17.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
T 17.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 17.01
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
W 18.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Revident
T 19.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
T 19.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
F 20.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
F 20.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
S 21.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
M 23.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
M 23.01
19:00
Teater Vanemuine, suur maja, Tartu
Osnap
T 24.01
19:00
Rakvere Teater
Osnap
T 24.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Õed
W 25.01
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
W 25.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 26.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Regina madre
T 26.01
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
F 27.01
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
VIIMASED ETENDUSED
S 28.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Nad tulid keskööl
VIIMASED ETENDUSED
M 30.01
19:00
Hobuveski
Kant
T 31.01
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 31.01
19:00
Hobuveski
Kant

February 2023

W 01.02
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 02.02
18:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
Tiit Pagu
T 02.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
F 03.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
F 03.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 04.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 04.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse suur lava
451° Fahrenheiti
T 07.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
W 08.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 09.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 11.02
18:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
ESIETENDUS!
W 15.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
W 15.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 16.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
T 16.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
F 17.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
F 17.02
19:00
Hobuveski
Polkovniku lesk
S 18.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
M 20.02
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
M 20.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Südameharjutus
T 21.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 21.02
19:00
Hobuveski
Abel Sánchez. Ühe kire lugu
W 22.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Muusikale
T 23.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
T 23.02
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
S 25.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
S 25.02
19:00
Hobuveski
Enigma variatsioonid
M 27.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses
T 28.02
19:00
Salme Kultuurikeskuse väike lava
Poiss, kes nägi pimeduses