Neist nr. 175 on eraldatud 1638. aastal nr. 138-I küljest kui väike elamu Aida tänava ääres, nr. 176 ja 174 vahel.

20.04.1638 (NHB, 127) surnud Hinrich Sircksi lese sõjaaegne eestkostja loovutab Simon Lorentzile, Harjuvärava möldrile, väikese elamu, mis asub H. Sircksi suure maja (nr. 138-I) taga, Aida tänaval, Kloostriaia vastas, Bastian Heidrichi maja (nr. 174) ja H. Sircksi esimese väikemaja (nr. 176, mille kõrval asus õuevärav) vahel.

15.05.1663 (NHB, 127-a) Abel Heismanni (puudub kodanikeraamatus) volitusel loovutatakse Hinrich Forbergile maja, mis asub Aida tänaval (in d. Süsterstraßen, und zwar in d. kleinen Gasse hinter d. Kolstergarten Mauren), surnud Jürgen Becki maja (nr. 176) ja surnud Elert Reße õuevärava (nr. 138-I) vahel. – Siin on tegemist ilmse eksitusega asukoha määrangus, sest kinnistute õige järjestus on – 174, 175, 176 ja 138-I. – Hinrich Forberg (ka Vorberg) sai kodanikuks 1663 ja suri 1675; tema lesk, Catharina Krick abiellus 1677. a. David Lescheriga. Viimane oli Riiast pärinev müürsepp, kes sai Tallinna kodanikuks 1677 ja suri enne 1702. aastat.

21.10.1702 (NHB, 127-a) kohtufoogt oma ülesannetes loovutab surnud David Löscheri maja, mis asub Aida tänaval (in der Cisternstraßen und zwar dem kleinen Gäßein hinter dem Kloster) surnud Hans Holli maja (nr. 176) ja surnud Elert Reese õuevärava (nr. 138-I) vahel, lihunikmeister Wolfgang Gniegthalile, vastavalt kohtuotsusele 5.11.1696. aastast. – Siin kordub asukoha määratluses juba eelmises aktis märgitud viga. – Wolfgang Gniegthal, alias Kingte pärines Voigtlandist ja sai Tallinna kodanikuks 1680. a.

29.04.1737 (NHB, 648) Kaupmees Hinrich Höppeneri nimel loovutatakse see kiviait, mis asub Aida tänaval, rhr. Joh. Joachim Rodde kiviaida (nr. 176) ja Otto Reinhard Vehe elamu (nr. 174) vahel, kaupmees Wilhelm Heinrich Gernetile, kes selle on ostnud avalikult müügilt. – Wilh. Heinr. Gernet on sündinud Tallinnas 1703, sai kodanikuks 1729, raehärraks 1745 ja bürgermeistriks 1767 ning suri 1772. a.; ta oli abielus raehärra Thomas Heinrich Schreve tütre Anna Margarethega, kes suri 1783. a.

Järgmine üleminek uuele omanikule ei ole fikseeritud.

Edasised omanikud olid: Chr. Friedrich Hippius (Kornspeicher)
13.08.1818 – Christian Friederich Hippius, bürgermeister
02.05.1850 – Joachim Hippius
31.10.1852 – Andreas Christian Koch, konsul ja aukodanik
30.09.1877 – Nicolai Koch, kaupmees
09.04.1904 – Adolf Iwani poeg Steinmann

Kinnistu nr. 174 oli veel 1600. aastal nr. 138-II osaks väikese elamuna Aida tänava ääres, Johan Wangerseni (nr. 139) ja Tylman Hersefelti majade (nr. 138-I) vahel. (AHB, 111-a).
08.05.1605 Hans von Rentelni lese Elsche nimel loovutatakse Hans Hertzfeldi lesele Geskele hoone Hertzfeldi õue kõrval. Selles hoones on üks kamber juba enne olnud Hertzfeldi lese kasutuses. Seega on mainitud kamber Rentleni lese õues päriseks müüdud 70 taalri eest (à 40 rundstükki).

Trepp Hertzfeldi õue tuleb lammutada ning uks ja aken kinni müürida; oma krunti võib ta piirata müüriga ning õus olevat vana vundamenti kasutada ehitamiseks.

Eeltoodud akti sisu ei ole hästi kooskõlas muudega, kuid järgnevate aktide sisu on omavahel kooskõlas ja selge.

26.10.1604 (AHB, 111-a) Hans von Rentelni lese vöörmündrid loovutavad köösner Hansu poja eestkostjaile elamu, mis asub Hans von Rentelni maja (nr. 138-II) taga, kloostrimüüri taguses väikeses tänavas. – sealsamas loovutavad Hansu poja eestkostjad selle maja Bastian Hederichile. – Seemisnaha parkal Sebastian Hederich sai Tallinna kodanikuks 1603. aastal; arvatavasti oli ta köösner Hansu poja võõrasisa.

6.05.1664 (NHB, 129) kohtufoogt oma ülesannetes loovutab ühe maja, mis asub Phil. Scheidingi lese õuevärava (nr. 139) ja Hinrich Forbergi maja (nr. 175) vahel, Hans Buschile. – Viimane oli Tallinna kaubasell kui 1660. a. sai kodanikuks ja abiellus Heinrich Bade tütre Elisabethiga. Ta sai kaasavaraks kinnistu nr. 143 (Lai tänav nr. 40).

12.05.1685 (NHB, 129) Hans Busch loovutab eelmainitud väikese maja Hans Wiboltile, vastavalt 13.03.1678 sõlmitud lepingule. – Hans Wiboldt oli Tallinna kaubasell kui 1658. aastal sai kodanikuks ja abiellus Thomas Meyeri lese, Barbara Lohmaniga. Ta suri 1703 ning tema lesk 1704. aastal.

10.04.1733 (NHB, 129) Kohtufoogt oma ülesannetes loovutab selle maja kaupmees Otto Reinhard Vehele, kes selle on ostnud avalikult müügilt. – Viimane on sündinud Lüübekis 1693, oli olnud vürst Mentšikovi teenistuses (Exercitien Meister), 1721. a. sai Tallinna kodanikuks, oli kaupmees ja suri 1757. Tema vend, Martin Christoph Veh oli Tallinnas rae muusikus.
11.05.1739 (NHB, 646-a) kaupmees Otto Reinhard Veh nimel loovutatakse see maja, mis asub Wilh. Henrich Gerneti kiviaida (nr. 175) ja Scheidingi õuevärava (nr. 139) vahel, kaupmees Johan Herman Haecksile, kes selle kinnistu samal päeval loovutas Johann Joachim Roddele kinnistu nr. 176 vastu.

08.05.1775 (NHB, 646-a) Diedrich Rodde oma surnud vanemate nimel loovutab selle endise elamu, nüüd kiviaida, mis asub surnud W. H. Gerneti kiviaida (nr. 175) ja kroonule kuuluva kinnistu (nr. 139) õuevärava vahel, kaupmehele, Joachim Nikolaus Wilckenile.
Diedrich Rodde sündis Tallinnas 1731. aastal raehärra Johan Joachim Rodde pojana, oli rae ameteis ja sai 1783. a. raehärraks, 1787 bürgermeistriks ning suri 1800. a. – Joachim Nicolaus Wilcken sündis 1726. a. Tallinnas samanimelise Hageri pastori pojana, sai kodanikuks 1758 ja raehärraks 1781, suri 1795, a.; tema lesk, raehärra Thomas Seebecki tütar, Catharina Margaretha suri 1798. a.

Vaadeldavat hoonet kasutas J. N. Wilcken viimati vankrikuurina.

Kinnistu järgmised omanikud olid:
28.10.1804 – Johann Georg Wilhelm Felicius, raehärra
22.02.1827 – Gustav Johannsen, kaupmees
12.04.1849 – Alexander Ernst Constantin Ackermann (Schauer)
04.09.1853 – Andreas Christian Koch, konsul ja aukodanik
17.10.1897 – Joachim Christian Koch
13.10.1906 – Adolf Iwani poeg Steinmann

Siit nähtub, et kinnistud nr. 175 ja 174, mis koos kuuluvad Aida tänav nr. 8 alla, koondusid lõplikult ühise omaniku kätte alles 1906. aastal, mil esimene oli kasutusel aidana, teine vankrikuurina.