Uudisvoog

Tallinna Linnateater palub publikul kanda alates 5. novembrist teatrietenduste külastamisel maski.

Uudised - 03.11.2020

Tulenevalt Tallinna linnapea poolt 2.11.2020 välja antud käskkirjast, mis kehtestab isikukaitsevahendite kasutamise linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel, palub Tallinna Linnateater teatripublikul kanda ennetava tervisekaitsemeetmena näomaske. Selle nõude täitmiseks on Kultuuriamet eraldanud Tallinna Linnateatrile 14 000 kaitsemaski. Kõik teatri külastajad saavad alates 5. novembrist vajadusel teatri poolt tasuta kaitsemaski. Maske jagavad teatri publikuteenindajad enne etenduse algust kohapeal.

Tulenevalt COVID-19 levikust on kaitsemaskide kandmine teadaolevalt parim ennetav meede, et tagada teatrietenduste maksimaalne turvalisus ja vähendada riske külastajate tervisele. Teater alustas etendustegevust pärast kevadel kehtestatud piirangute kaotamist 10. augustil ja tänaseks pole teada ühtegi Linnateatrist alguse saanud nakkusjuhtu. Tallinna Linnateater teeb jätkuvalt kõik endast oleneva, et tagada publiku turvalisus ning etendustegevuse jätkumine ka sügis-talvisel hooajal. Loodame südamest, et publik maskikandmise omaks võtab ja suhtub mõistvalt sellega kaasnevatesse ebamugavustesse!

Tallinna Linnateatri täpsema külastusinfo COVID-19 leviku ajal leiab teatri kodulehelt.

21. oktoobril tegid üheksa Eesti teatrit publikule üleskutse kanda etendustel näomaski. Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa: «Koroonaviiruse leviku aeglustamiseks ning kõigi teatrivaatajate tervise kaitsmiseks on teatrid kasutusele võtnud mitmesuguseid ohutusmeetmeid. Siiani ei ole ükski viirusekolle teatrist alanud. Loodame, et see nii jääbki, aga iga täiendav abinõu aitab seda lootust tugevdada. Teatrid on ühiselt arvamusel, et mask on just see abinõu, mis kaitseb inimesi saali sisenemisel ja väljumisel, vaheajal puhvetijärjekorras ning pärast etendust garderoobis üleriideid oodates. Sestap pöördumegi teatrivaatajate poole palvega tulla teatrisse maskiga.»