Sündmused

Sündmused RSS

Viiu Härmi fotonäitus "Lähedal" Tallinna Linnateatris

10. detsember 2013
Tallinna Linnateatri kaminasaalis ja Taevalava teel on kuni veebruari keskpaigani avatud näitleja, Noorsooteatri asutajaliikme ja luuletaja Viiu Härmi 31 fotost koosnev näitus "Lähedal". Näituse tutvustuseks kirjutab autor: "Mille lähedal? Kelle lähedal? Kui lähedal? Kui kaua lähedal? Miks lähedal? Ja veel lõpmata hulk küsimusi, millele tahaksite ehk vastuse saada. Mõnele neist annavad vastuse võibolla need pildid. Aga enamikule tõenäoliselt mitte. Sest nagu kõik küsimused tulevad meie seest, on sama lugu ka vastustega. Vastused on meis endis, igaühes eraldi. Lähedaloleku tunne on mind saatnud kõik mu eluaastad. Minu jaoks ei ole see kauguse mõõt, üks paljudest ja võimalikest, vaid hingeseisund ja olek. Seepärast ei ole tähtis mitte see, kas vaatan oma piltidel kujutatut kaugemalt või lähemalt, tähtis on see, et tunnen oma seotust sellega, mida pildistan. Tunnen neid olevat lähedal. Ja tunnen end olevat lähedal."


Tiit Mõtuse foto näituse avamisest 3. detsembril 2013 Linnateatri kaminasaalis.