Seltsimehed! Loomad! Vaadakem tõele näkku: meie elu on vilets, täis töörügamist ja üürike. Me sünnime, meile antakse just nii palju süüa, et meil hing sees püsiks, need, kes suudavad, peavad töötama viimse jõuraasuni, ning sedamaid, kui meist enam kasu pole, notitakse meid julmalt maha. Miks me viletsuses vireleme? Sellepärast, et inimesed meilt kogu töövilja ära röövivad. Inimene on ainus olend, kes tarbib, ise tootmata. Inimene ei teeni ühegi muu olendi huve peale iseenda. Vaja ainult inimesest lahti saada ja meie töö vili jääb meile endile. PEAAEGU ÜLEÖÖ SAAKSIME RIKKAKS JA VABAKS! See on mu sõnum teile, seltsimehed: ülestõus! 

Selle lavastuse žanrimääratluseks võiks olla võimumäng. Võim on ju alati mäng. Isegi siis, kui tulemuseks on laibad. Iseasi on muidugi see, millal see mäng on vahend millegi saavutamiseks ja millal ta on eesmärk omaette. Elu aga näitab, et seda vahet on mängijatel endal väga raske teha. 
Mart Koldits 

NB! Soodustused (üli)õpilastele, pensionäridele ja Riigikogu liikmetele!