Eesti filmi laulud on mõtteline järg 2005. aastal esietendunud „Eesti teatri Lauludele“” ning ühtlasi täiendus Eesti filmi sajanda juubeliaasta rikkalikku kultuuriprogrammi. Kuigi eesti film on võrreldes teiste kunstiliikidega suhteliselt nooruke – esimene helifilm valmis alles 1932. aastal –, on selle ajaga loodud siiski väga suur kogus filmimuusikat, mille hulgas on ka palju väärtuslikke teoseid. Peale helilooja on iga teosega seotud laiemgi kultuurilugu (teksti autor, esitajad), mis väärib eraldi uurimist. Paljud laulud on üldteada, kuid hulganisti on ka neid, mida ei tunta või ei mäletata. Mõnel juhul on film mälust kustunud, muusika aga ei sure. Riina Roose eestvedamisel on Tallinna Linnateatri laulvad näitlejad alustamas kultuuriloolist retke eesti filmimuusika ajalukku, mis pakub hulga avastamisrõõmu nii tegijatele kui publikule. Prooviprotsessis, mille jooksul vaadatakse muuhulgas ära aukartustäratav hulk eesti filme, on trupile suureks abiks pikki aastaid Tallinnfilmis helirežissöörina ja hiljem dokumentaalfilmide loojana töötanud Enn Säde. Laulukava koostaja ja muusikajuht Riina Roose, arran?žeerija Jaak Jürisson.