1. märtsil kell 16 toimub Tallinna Linnateatri Teatrisõprade Klubis Raadio Ööülikooli avalik salvestus teemal "Kunst kui teaduse katalüsaator?" Kõnelevad arhitekt Veronika Valk ja neuroteadlane Aleksander Väljamäe.

Kui proovime mõista, mõtestada maailma ainuüksi läbi kunsti, on tulemus poolik. Kui teeme seda vaid teaduse kaudu, ei ole tulemus samuti terviklik. Gunnar Oki raport oli tehnokraatlik, loomevaldkondade reaktsioon sellele valulik. Milline on niisuguses skisofreenilises olukorras Eesti tulevikuvaade? Meid ei oota ees vaid lõimumine selle geopoliitilises ja demograafilises tähenduses, vaid meid ootab ees ka humanitaaria ja reaalteaduste lõimimine selle kõige avaramas, loomingulisemas ja tõsisemas võtmes.

Milliseid arenguid me soovime ühiskonnas näha? Milliseid neist ise eest vedada? Kui kunst ja teadus juhivad üksteist. Kui disain on sild loovuse ja innovatsiooni vahel. Arutame, kuidas säilitada kunsti ja teaduse vastastikust austust ja mõlema erialast kõrget taset olukorras, kus riik ei rahasta õieti ei kunsti ega teadust.