Esmaspäeval, 16. aprillil kell 16.00 avatakse Tallinna Linnateatri Panso saalis Kalju Komissarovi maalide näitus.

Kalju Komissarov oli Riikliku Noorsooteatri peanäitejuht aastatel 1974–1986. Ühes endaga tõi ta teatrisse kaasa tugeva poliitilise sõnumi ja teravmeelse ühiskonnakriitika. Saanud peanäitejuhiks vaid 28-aastaselt, oli Komissarov täis noorele eale omast elujõudu ning uuenduslikkust. Grotesksete ja ühiskonnakriitiliste tööde kõrval jäi peanäitejuht truuks klassikale, ent tegi paralleelselt ka vaatemängulisi lastelavastusi. Meeldejäävamateks töödeks Noorsooteatris võib nimetada näiteks tema lavastusi „Protsess“, „Optimistlik tragöödia“, „Oliver ja Jennifer“, „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ ja „Peaproov“.

Oma elu viimased kolmkümmend aastat pühendas Kalju Komissarov esmajoones just teatripedagoogikale, olles 1984–1996 Toompea teatrikooli õppejõuks ja juhatajaks ning alates 1996. aastast kuni surmani Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna sisuliseks juhiks ja arendajaks. Lisaks juhendatud neljateistkümnele näitlejate lennule annab Kalju pedagoogitöö sisulisest suurusest ja viljakusest tunnistust kasvõi tõsiasi, et eesti teatrite tänastest juhtidest on kaheksa Kalju Komissarovi vahetud õpilased, neile lisandub veel terve rida meie teatripilti hetkel aktiivselt kujundavaid lavastajaid. Lavastama ja teatreid juhtima on asunud juba ka Komissarovi õpilaste õpilased, mis annab tunnistust sellest, et me võime päris kindlasti öelda, et Panso koolkond elab tänases eesti teatris edasi Komissarovi koolkonnana.

Kalju Komissarovi loomingulisest põlemisest võib näiteid tuua nii teatri- kui filmimaailmast. Lisaks sellele tundis Komissarov huvi ka kujutava kunsti vastu. Vähe sellest, et ta mõnele oma lavastustele lavakujunduse ning kostüümid lõi, armastas Komissarov ka maalida.

Käesoleval näitusel on esindatud kümmekond tema pintslitõmbest sündinud maali. Lisaks teistele töödele leidub seal näiteks maastikumaale kui ka näiteks kunstniku autoportree. „Teame, et näitlejatel ja lavastajatel avalduvad sageli visuaalsed võimed, mis jäetakse tipptasemel välja arendamata, ent nad tulevad käibele isikliku kunstitegemise harjumusena,“ on öelnud Kalju õde, kunstiteadlane Eha Komissarov. Olgu Koma maalide näitus sellele kinnituseks.