Eelarve 

Tallinna Linnateatri eelarve


Eelarve 2019

EELARVE TEGEVUSTULUD          1 325 000,00
 etenduse piletitulu              1 185 000,00
 etenduse muu teenus              14 400,00
 kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 12 000,00
 kultuuriasutuste inventari laenutamine     0,00
 äriruumide kommunaalteenus            8 600,00
 äriruumide üüritulu              4 400,00
 vara üür ja rent               600,00
 reklaamitulu                100 000,00
TEGEVUSKULUD               3 231 810,00
Materiaalne põhivara              0,00
Tööjõukulud                  2 250 964,00
 Töötasu                    1 673 015,00
 Erisoodustused                7 500,00
 Tööjõukuludega kaasnevad maksud       570 449,00
Majandamiskulud              976 500,00
 Administreerimiskulud             86 200,00
 Lähetuskulud                 2 000,00
 Koolituskulud                 2 000,00
 Kinnistute, hoonete, ruumide
 majandamiskulud               190 400,00
 Sõidukite majandamiskulud          29 600,00
 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud      50 500,00
 Inventari majandamiskulud              33 700,00
 Meditsiinikulud ja hügieenikulud         3 000,00
 Kultuurikulud                  577 600,00
 Eri- ja vormiriietus               1 500,00
Maksu-, lõivu-, trahvikulud             4 346,00

IX kvartali arendus               2 650 000,00
Suur-Sõjamäe töökoja ehitus           3 565 000,00
Festival "Talveöö unenägu"             10 000,00


Tallinna Linnateatri 2018. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2017. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2016. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2015. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2014. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2013. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2012. aasta eelarve