Eelarve 

Tallinna Linnateatri eelarve 2016


Eelarve 

Tegevustulud 

1 262 000
Etenduse piletitulu1 102 010
Etenduse muu teenus
40 000
Kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks
23 000
Äriruumide kommunaalteenus
22 000
Äriruumide üüritulu
32 990
Reklaamitulu
40 000


Tegevuskulud 

2 713 531
Liikmemaksud 
1 780
Tööjõukulud 
1 872 182
Töötasu 
1 396 754
Erisoodustused 
2 000
Tööjõukuludega kaasnevad maksud 
473 428
Majandamiskulud 
775 569
Administreerimiskulud 
25 000
Lähetuskulud 
9 000
Koolituskulud 
1 000
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 
195 000
Sõidukite majandamiskulud 
27 760
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 
30 000
Inventari majandamiskulud 
50 000
Meditsiinikulud ja hügieenikulud 
3 500
Kultuurikulud 
432 309 
Eri- ja vormiriietus 
2 000
Maksu-, lõivu-, trahvikulud 
 64 000


Investeeringud 469 200
Festival "Talveöö unenägu"85 000
Linnateater 5020 000
Projektide toetused10 245

Tallinna Linnateatri 2015. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2014. aasta eelarve. 
Tallinna Linnateatri 2013. aasta eelarve. 
Tallinna Linnateatri 2012. aasta eelarve.