Eelarve 

Tallinna Linnateatri eelarve 2018


Eelarve 2018
EELARVE
TEGEVUSTULUD 1 310 000,00
etenduse piletitulu 1 107 000,00
etenduse muu teenus 42 000,00
kultuuriasutuse ruumide kasutamine üritusteks 35 000,00
kultuuriasutuste inventari laenutamine 500,00
äriruumide kommunaalteenus 12 750,00
äriruumide üüritulu 3 150,00
vara üür ja rent 600,00
reklaamitulu 109 000,00
TEGEVUSKULUD 3 207 045,00
Materiaalne põhivara 20 000,00
Tööjõukulud 2 234 754,00
Töötasu 1 665 719,00
Erisoodustused 6 020,00
Tööjõukuludega kaasnevad maksud 563 015,00
Majandamiskulud 950 300,00
Administreerimiskulud 25 800,00
Lähetuskulud 23 400,00
Koolituskulud 1 600,00
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 226 150,00
Sõidukite majandamiskulud 23 500,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 900,00
Inventari majandamiskulud 41 000,00
Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 350,00
Kultuurikulud 574 600,00
Eri- ja vormiriietus 1 000,00
Maksu-, lõivu-, trahvikulud 1 991,00
Festival Talveöö Unenägu 100 000,00


Tallinna Linnateatri 2017. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2016. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2015. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2014. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2013. aasta eelarve
Tallinna Linnateatri 2012. aasta eelarve