Etenduse juhid


Annika Rohtväli, etenduse juht 
Linnateatris töötab: alates 2000. aastast 


Ave Kaing-Kaabel, etenduse juht
Linnateatris töötab: alates 2015. aastast


Kristiina Jalasto, etenduse juht
Linnateatris töötab: alates augustist 2012 - jaanuar 2014 dramaturgina; alates veebruarist 2014 etenduse juhina